Logo PG Logo EFS

80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Biuro projektu: 058 3486050, e-mail: biuroprojektu@mif.pg.gda.pl
Obsługa finansowa projektu: 058 3472649, e-mail: einstein.finanse@mif.pg.gda.pl


Za rękę z Einsteinem - Edycja II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przyszłym tygodniu otrzymacie Państwo od nas nagrody (ilość w załączniku).
Prosimy o odesłanie pokwitowania na Politechnike Gdańską.
Z poważaniem
Z-ca Kierownika Projektu
mgr Jagwiga Galik


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Nawiązując do poprzedniego komunikatu pragniemy poinformować, że dostawa do szkół uczestniczących w projekcie materiałów multimedialnych (płyty edukacyjne, słowniki) powinna odbyć się w dniach 28 – 29 czerwca 2012.
Materiały są przeznaczone dla szkół.
Przed dostawą kurier skontaktuje się ze szkołą telefonicznie, prosimy Dyrektorów szkół o zapewnienie możliwości odbioru materiałów od kuriera.
O szczegółach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

28 czerwca 2012 r.


Harmonogram Pikników Naukowych dla województw Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego. 

   

Webmaster: Marcin Hoppe
E-mail: webmaster@mif.pg.gda.pl